Jak zacházíme s Vašimi osobními údaji

Ochrana osobních údajů

Vážíme si Vaší důvěry a soukromí a budeme rádi, když si pro nákup nabízených produktů vyberete náš obchod. Vaši objednávku však nemůžeme zpracovat, aniž byste nám předali některé své osobní údaje, jako je e-mail, telefon nebo adresa.
Tento závazek bereme velmi vážně a zaručujeme, že s Vašimi osobními údaji nijak neobchodujeme a předáváme je pouze v souvislosti s plněním smlouvy, konkrétně pro zajištění dopravy a komunikace mezi námi v rámci obchodního případu.
Vaše kontakty nepoužíváme ke spamování. V rámci zlepšování nabízených služeb se Vás nanejvýš zeptáme, jak jste byli s nákupem u nás spokojeni. Nic víc.

Osobní údaje potřebné pro zadání objednávky 

Pokud jste fyzická osoba (nejste firma), poskytnete nám následující informace:

- Jméno, příjmení a úplná kontaktní adresa - bez toho se prostě neobejdeme - musíme vědět, komu a kam doručit zboží.
- Telefonní číslo - používáme ho pro komunikaci s Vámi v případě, že s Vámi potřebujeme něco projednat, a dále pro dopravce, aby Vás mohl kontaktovat při doručení.
- E-mail - pošleme Vám e-mail, abychom potvrdili přijetí Vaší objednávky a také Vás průběžně informovali o jejím stavu.
- Bankovní údaje - budeme je od Vás potřebovat v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží.
 
 
Pokud jste živnostník nebo právnická osoba, budeme od Vás potřebovat následující údaje:
 
Pro vystavení faktury:
- Název společnosti
- Úplná poštovní adresa
- IČ
- DIČ

A dále pak:
- Jméno a příjmení - kontaktní osoba ve společnosti, která bude moci zásilku zkontrolovat a převzít.
- Telefon - používáme jej pro komunikaci s Vámi v případě, že s Vámi potřebujeme něco projednat, a dále s dopravcem, aby Vás mohl kontaktovat při doručení.
- E-mail - pošleme vám e-mail, abychom potvrdili přijetí Vaší objednávky a také Vás průběžně informovali o jejím stavu.
- Bankovní údaje - budeme je od Vás potřebovat v případě, že Vám budeme vracet peníze za zboží.

Osobní údaje zpracováváme v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Kdo jsme:
Správcem Vašich osobních údajů je společnost MIA style s.r.o. se sídlem Nákladní 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, IČO: 06792316, DIČ CZ06792316. Spis č. C 73260 vedený u Krajského soudu v Ostravě.


Kontaktní údaje správce:
MIA style s.r.o. se sídlem Nákladní 3179/1, 70200 Moravská Ostrava, Česká republika, e-mail: info@belito.cz, telefon +420 777 899 162.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:
Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy - tj. poskytnutí a dodání vámi objednaného zboží, konzultace a poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a správcem.
Vaše osobní údaje použijeme také k vyhodnocení Vaší spokojenosti s našimi službami, a to na základě právního titulu oprávněného zájmu správce.
Z naší strany nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování podle článku 22 nařízení.
 
Doba uložení/zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu nezbytnou pro účely archivace podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracování osobních údajů:
Zpracováváme pouze údaje nezbytně nutné pro plnění smlouvy - jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.
V případě potřeby Vás požádáme o číslo účtu, na který Vám peníze vrátíme.

Další příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány třetími stranami. Jedná se o společnosti, které poskytují služby pro provoz internetového obchodu:
- Dopravní společnosti - zajišťuje přepravu zboží k Vám (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. IČ 26087961)
- Karetní společnosti - díky nim můžete pohodlně platit kreditní kartou (ComGate Payments a.s. IČ 27924505)
- Bankovní služby - pokud vám pošleme peníze zpět (FIO banka a.s. IČ 61858374)
- Externí expediční sklady - pokud odesíláme zboží z externího skladu (Artgeist Sp. z o.o. KRS 0000350602).
- Externí služby v rámci zjišťování míry Vaší spokojenosti s nákupem v našem e-shopu (Heureka).

"Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty jsou Vám zasílány při každém nákupu u nás, pokud je neodmítnete v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. Zpracování osobních údajů za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky probíhá na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjištění Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýzu našeho postavení na trhu využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; za tímto účelem můžeme předat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Při zasílání e-mailových dotazníků nejsou Vaše osobní údaje předávány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřený zákazník můžete kdykoli vznést námitku tím, že další dotazníky odmítnete pomocí odkazu v e-mailovém dotazníku. V případě Vaší námitky Vám již dotazník nezasíláme." (Heureka)

Vaše osobní údaje nejsou a nebudou prodávány do třetí země (do země mimo EU) nebo jiné mezinárodní organizaci.


Práva subjektu údajů - tj. Vaše práva:
Ze zákona máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz - nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo na přenositelnost údajů.
 
Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od správce údajů informace o účelu zpracování vašich osobních údajů, kategorii, rozsahu a veškeré dostupné informace o jejich zdroji a předpokládané době zpracování.

Právo na opravu nebo výmaz
Správce má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo požádat o výmaz osobních údajů v případě, že je dán jeden z následujících důvodů:
1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní základ pro zpracování;
3. subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
5. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo České republiky;
6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu dítěte.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat správce o omezení zpracování v následujících případech:
1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to po dobu nezbytnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich používání;
3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku
Toto právo se vztahuje na vaše osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu. V takovém případě máte právo odmítnout používání svých osobních údajů.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat své osobní údaje, které jste poskytli správci, a předat je jinému správci v případě, že:
1. zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo zpracování osobních údajů je pro účely uzavření a plnění smlouvy se subjektem údajů; a zároveň
2. zpracování se provádí automatizovaně.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno Vaše právo, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je mimo jiné Úřad pro ochranu osobních údajů.
Nejste povinni nám poskytnout své osobní údaje.
Poskytnutí těchto údajů je však nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva uzavřena a z naší strany plněna.

Soubory Cookies
Soubory cookies používáme ke zlepšení kvality našich služeb, k personalizaci naší nabídky a k analytickým účelům. 
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do počítače, chytrého telefonu nebo jiného zařízení a které používá Váš prohlížeč. Další informace o souborech cookie najdete zde (zdroj Wikipedia)

Soubory cookies používáme například k:

- správnému fungování nákupního košíku, abyste mohli co nejsnadněji dokončit objednávku.
- zapamatování si přihlašovacích údajů, abyste je nemuseli znovu zadávat.
- zjišťování informací o tom, co jste si prohlíželi, abychom Vám nezobrazovali reklamu na zboží, o které nemáte zájem.

Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje, které nám poskytnete v rámci objednávky, registrace nebo dotazu. Na základě souborů cookies Vás nemůžeme identifikovat.
Nastavení souborů cookie najdete v dolní části zápatí našeho obchodu.